Gün  Saat  Dakika  Saniye
 • Kongre Tarihleri: 6-9 Haziran 2024
 • Kongre Lokasyonu: İstanbul
 • Kongre Oteli: Hyatt Regency Ataköy
 
 
 
 
 
 
  KONU BAŞLIKLARI
 • Endometriozis Etiyopatogenezi: Güncel Durum
 • Endometriozis Profilaksisi
 • Endometriozis Tanı ve Tedavisi
 • Dismenore ve Adölesan Endometriozisin Tedavisi
 • Endometriozis ve PKOS İlişkisi
 • Endometriozis ve Menopoz İlişkisi
 • İnfertilite, Endometriozis ve Pelvik Ağrıda Beslenme
 • Endometrioziste Oosit ve Sperm Kalitesi
 • Endometriozise Bağlı İnfertilitede Ovulasyon İndüksiyonu ve Kriyoprezervasyon
 • Over Rezerv Kaybı Olan Hastalarda Ovulasyon İndüksiyonu
 • Düşük Over Rezervli Hastalarda ve İmplantasyon Kusurlarında PRP’nin Yeri
 • Adenomyozisin Ultrasonografik Tanısı ve Histeroskopik Tedavisi
 • Kronik Pelvik Ağrı Olgularında Multidisipliner Tedavi
 • Pelvik Ağrı ve Endometriozis Tedavisinde Fizyoterapi
 • Menopozun Genitoüriner Semptomları ve Pelvik Ağrı
 • Pelvik Ağrı Olgularında ve Endometriozise Bağlı İnfertilite Olgularında Cinsel Sorunlar ve Tedavisi
 • Pelvik Ağrıda Nöromodülasyon
 • Pelvik Ağrıda Psikoterapi ve Bilişsel Davranış Tedavisi
 • Pelvik Konjesyon Sendromu
 • İntersitisiel Sistit Olgularında Mesane İnstilasyonları
 • Kronik Pelvik Ağrı Olgularında Tetik Nokta Enjeksiyonları
 • Endometriozis ve Pelvik Ağrı Olgularında Fibromiyalji ve Nöropatik Ağrı Tedavisi
 • Pelvik Ağrı Olgularında Adjuvan Medikal Tedaviler
 • Kronik Pelvik Ağrı Olgularında Beslenme
 • Huzursuz Barsak Sendromu ve Tedavisi
 • Derin Disparoni ve Vulvodini Tedavisinde Botoks Uygulamaları
 • Kronik Pelvik Ağrı ve Endometriozis Tedavisinde Elektrostimülasyon Tedavileri
 • Pelvik Taban Ultrasonografisi
 • Pelvik Ağrı ve Endometriozis Alanında Araştırma Olanakları ve Kariyer Fırsatları